Karta Lidköping - Skara - Stenstorp


<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926).

Från Lidköping gick banan till en början utefter sjöstranden, men böjde snart åt SO in i skogen Kartåsen tillhörig kronan. Efter 4 km passerades Alebäcks hållplats. Därifrån fortsatte LSSJ över jämna och bördiga åkerfält förbi Sävare nya kyrka till Vinninga station, som låg 9 km från Lidköping. Från Vinninga gick en industribana till Hålltorps egendom med tegelbruk.

Järnvägen fortsatte utefter landsvägen genom furuskog förbi Ålycke till Skäggatorp hållplats, av folket kallad Rallebergskrog. Vidare förbi Händene hållplats till Skara, som låg 13 km från Vinninga.

Från Skara gick banan rakt Ö förbi Brobacka, där vallar kunde ses efter ett forntida slott, Gälkvist. Efter 2 km passerades Brunsbo hållplats vid vägen till det uråldriga biskopsstället Brunsbo, fordom kallat Brynjolfsbo. LSSJ fortsatte genom åkerfält och barrskogsdungar förbi Örnsjöberg till Tubbetorp hållplats. Vid Stora Ekeberg, norr därom, låg Skaraborgs läns sanatorium. Efter ytterligare några km kom man till Axvall, fram till 1910-talet viktig militärmötesplats med flera regementen.

Från Axvalls station (8 km från Skara) blev riktningen sydlig förbi Axvalla hed. Förbi N Vings kyrka och den fiskrika Vingsjön nådde man till Härlingstorp hållplats. Banan fortsatte vidare över den stora Kärrtorpsmossodlingen till Bjällum, hållplats vid ett kalkbrott. Vidare utefter den stora Hornborgasjön, som man i början av 1900-talet till stor del tappade ur genom sjösänkning och Flians upprensning. Numera är Hornborgasjön välkänd för sina tranor.

Efter 4 km nådde man Broddetorp station. Banan fortsatte utefter det knappt synliga Brunnhemsberget förbi Äspås hållplats och i en lång halvcirkel till Segerstads hållplats. Sedan vidare på en lång bank med vid utsikt över Falan och Mösseberg till Stenstorp vid Statsbanan. I Stenstorp passerade LSSJ, åtminstone till en början, på en viadukt över SJ.

LSSJ * Karta: Kinnekulle-Lidköping , Vara-Skara-Gössäter , Skövde-Axvall , Hjo-Stenstorp

Copyright © Stig Lundin 1999-2008