Stenstorp station

Segerstad (LSSJ) * Dala (HSJ)
Stenstorp station, SJ

Stenstorp 1999. Här på den östra sidan om Västra stambanan låg smalspårsbangården, vilken var gemensam för HSJ och LSSJ.

Idag är här en modern pendeltågstation med bilparkering.

Smalspårsbangården mot norr. Vi ser hur HSJ banvall går i en båge ut från stationen i Stenstorp. Smalspårsbangården fortsatte rakt fram förbi godsmagasinet och en bra bit bortom den höga masten.

HSJ hemsida * LSSJ hemsida

Copyright © Stig Lundin 1999