Händene hlp, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1877-1882
Ekonomiska kartan 1961
Länk till hitta.se


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Händene: Sida 1 Trafik

Karta LSSJ linje 

Copyright © Stig Lundin 2011