Skara station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1877-1882
Ekonomiska kartan 1960
Länk till hitta.se
Spårskiss omkr 1925
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Skara: Sida 1 Trafik

Karta LSSJ linje  * Karta VGJ linje

Copyright © Stig Lundin 2009