Vinninga station


Alebäck
* Skäggatorp

9 km från Lidköping 13 km från Skara Km 41,886Sävare förs


Stationsföreståndare:
3 kl 1930, 3 kl 1936, SJ: stm16 1948-1952, stm17 1952-1954.., tpl ..1955-.....
Post ..1897-
År Namn Född Tidigare SenareAnm
1874-1879Erik Linus Levander1847
1879-1889Alexander Oskar Lundgren1833Död 89
1889-1891
Anders Gustaf Larsson
1844
från Lidköping 89
till Lidköping 91
1891-1892Karl Herman Lundqvist1864från Lidköping 91till Lidköping 92
1892-1918 Frans Nikolaus Svensson 1849 Stkfm 87 till Skara 18
1918-1937> Charles Berggren 1882 Sts Skara 06

1940-1954> Georg Carlsson 1901 Stf Broddetorp 32

Vinninga: Sida 2Övr personal TrafikBanvakter Tidtab 1912 Tidtab 1925

LSSJ * Karta LSSJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2013