BAJ  ånglok


Nr Namn Axelf Tillverk År Tidigare Senare SJ nr Skrot
1 C-2 NoH 589 1900
2 C-2 NoH 590 1900
3 C-2 NoH 591 1901
4 C-2 NoH 592 1901
5 C-2 NoH 593 1901
6 2B-2 NoH 602 1901 BAJ 56 1530
7 2B-2 NoH 603 1901 BAJ 57 1531
8 2B-2 NoH 604 1901

BAJ huvudsida * Stig Lundin järnvägs historia

Copyright © Stig Lundin 2005