Linjen Fridhemsberg - Holsljunga

<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926).

År 1896 förlängdes FJ med 12 km från Fridhemsberg till Älvsered. Banan följde även nu Högvadsåns dalgång. Det öppna landskapet fick allt mer inslag av barrskog och omgivningarna började bli ganska kuperade. I trakten fanns flera små sågverk och kvarnar. Strax före Lia låg Fagerreds sanatorium.

I Älvsered fanns flera väverier och syfabriker. Mycket av varorna såldes per postorder. För dessa små beklädnadsfabriker var järnvägen en viktig länk mot omvärlden.

År 1899 skedde ytterligare en förlängning av FJ, nu med 21 km till Holsljunga. Norr om Älvsered gick banan till stor del genom skog till Mjöbäck, där en stor såg med trähusfabrik etablerades. Nästa station, Överlida, blev med tiden ett viktigt säte för konfektionsindustrin i Mark, vilket inte minst visade sig genom alla paket som sändes med tågen därifrån.
Vid Brunarp fanns en fältspatsgruva och vid Holsljunga fanns i början av 1900-talet ett stort sågverk invid Holssjön..


FJ * Karta: Falkenberg-Fridhemsberg , Holsljunga-Limmared

Copyright © Stig Lundin 2000