Linjen Limmared - Älvsered

Älvsered-Falkenberg
Borås-Limmared Limmared-Värnamo Falköping-Limmared Limmared-Landeryd Hillared-Axrlfors Varberg-Ätran Varberg-Falkenberg.HalmstadKm
Km  Anläggning Namn

0
Station
Limmared5,2
Station
Tranemo90,9
11
Station
Uddebo


88,2
13,7
Station
Strömsfors


86
15,9

Åstrapsjö16,8

Åstarpsmosse


81,7
20,2

Örsås


79,9
22
Station
Axelfors25,3

Karkashult


71,5
30,4

Holsljunga

Brunarp


62,9
39,1

Överlida40,5

Dragslyckan


58,6
43,3
Station
Mjöbäck
54,2
47,7

Inganäs


50,4
51,7
Station
Älvsered


FJ * Karta;: Falkenberg - Fridhemsberg 

Copyright © Stig Lundin 2011-2015