Havrida lp
Bredaryd
* Forsheda

 km från Landeryd  km från VärnamoKm 100,6Bredaryd förs

Järnväg
Öppnad 1877. Till SJ 1945.
Havrida: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

HNJ * Karta HNJ linje

Copyright © Stig Lundin 2011