Falsterbo  station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1910-1915
Ekonomiska kartan 1968

Spårskiss 1930-tal
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Falsterbi: Sida 1 Trafik

Karta HSFJ linje

Copyright © Stig Lundin 2010