Falsterbo station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1944: 4 anställda (1 stm, 1 tb, 2 stk), 5 tåg per dag. Under året: 18514 sålda personbiljetter och 1541 till- och frånkopplade godsvagnar. Ej post.
Falsterbo: Allmänt Bangård Trafik

HSFJ

Copyright © Stig Lundin 2005