Hällberga station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1897-1901
Ekonomiska kartan 1957
Länk till hitta.se
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Hällberga: Sida 1 Trafik

NrSlJ karta

Copyright © Stig Lundin 2009