Linjen Åkersstyckebruk - Strängnäs

Stockholm -Järna
NrSlJ
MlSlJ
OFWJ


Km  Anläggning Namn
0
Station
Åkersstyckebruk

2,9
Station
Valsberga

6,4
Hlp
Grundbro

9,8
Station
Malmby

14,9
Station
Strängnäs


NrSlJ * Karta;: NrSlJ 

Copyright © Stig Lundin 2015