Avafors station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1904: 1 anställd, 11 resande och 1 ton gods.
År 1911: 2 anställda, 2 tåg, 20 resande, 3 ton gods och 2 till- o frånk godsvagnar.
År 1922: 1 anställd, 3 tåg, 5 avg resande, 4 ton gods och 1 till- o frånk godsvagn.
Avafors: Allmänt Bangård Trafik

Boden - Karungi - Haparanda

Copyright © Stig Lundin 2005