Bäverbäck hlp, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1922: 1 anställd, 4 tåg, 4 avg resande, 0 ton gods och 0 till- o frånk godsvagnar.
Bäverbäck: Allmänt Bangård Trafik

Boden - Karungi - Haparanda

Copyright © Stig Lundin 2005