Degerselet station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1911: 1 anställd, 3 tåg, 8 resande, 1 ton gods och 1 till- o frånk godsvagn.
År 1922: 1 anställd, 3 tåg, 9 avg resande, 18 ton gods och 4 till- o frånk godsvagnar.
Degerselet: Allmänt Bangård Trafik

Boden - Karungi - Haparanda

Copyright © Stig Lundin 2005