Hundsjö station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1904: 1 anställd, 18 resande och 6 ton gods.
År 1911: 1 anställd, 3 tåg, 16 resande, 7 ton gods och 2 till- o frånk godsvagnar.
År 1922: 1 anställd, 3 tåg, 8 avg resande, 5 ton gods och 2 till- o frånk godsvagnar.
Hundsjö: Allmänt Bangård Trafik

Boden - Karungi - Haparanda

Copyright © Stig Lundin 2005