Boden - Karungi - Haparanda
De viktigaste stationerna var följande:
 
Boden Hundsjö Degerselet Niemisel Bjurå Avafors Hataträsk Sågbäcken
Morjärv Räktjärv Ö Flakaträsk Vitvattnet Bodträsk Lappträsk Kärrbäck Karungi
Lomkärr Bäverbäck Haparanda
Norra stamb Norrl tvärbanan Stb övr Norrl Mell-Örnsk Vännäs-Umeå Bast-Skelleft Älvsby-Piteå Malmbanan

Tidtabell sommaren 1912
Järnvägskartan 1916

SJ stambanor 

Copyright © Stig Lundin 2005