Karungi station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1922: 4 anställda, 6 tåg, 39 avg resande, 8 ton gods och 16 till- o frånk godsvagnar.
Karungi: Allmänt Bangård Trafik

Boden - Karungi - Haparanda

Copyright © Stig Lundin 2005