Lappträsk station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1911: 3 anställda, 2 tåg, 49 resande, 26 ton gods och 9 till- o frånk godsvagnar.
År 1922: 2 anställda, 3 tåg, 11 avg resande, 4 ton gods och 2 till- o frånk godsvagnar.
Lappträsk: Allmänt Bangård Trafik

Boden - Karungi - Haparanda

Copyright © Stig Lundin 2005