Lomkärr hlp, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1922: 1 anställd, 4 tåg, 10 avg resande, 1 ton gods och 0 till- o frånk godsvagnar.
Lomkärr: Allmänt Bangård Trafik

Boden - Karungi - Haparanda

Copyright © Stig Lundin 2005