Morjärv station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1904: 2 anställda, 23 resande och 12 ton gods.
År 1911: 3 anställda, 2 tåg, 36 resande, 14 ton gods och 6 till- o frånk godsvagnar.
År 1922: 3 anställda, 3 tåg, 11 avg resande, 12 ton gods och 4 till- o frånk godsvagnar.
Morjärv: Allmänt Bangård Trafik

Boden - Karungi - Haparanda

Copyright © Stig Lundin 2005