Niemisel station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1904: 2 anställda, 29 resande och 5 ton gods.
År 1911: 2 anställda, 3 tåg, 32 resande, 12 ton gods och 4 till- o frånk godsvagnar.
År 1922: 3 anställda, 3 tåg, 21 avg resande, 13 ton gods och 2 till- o frånk godsvagnar.
Niemisel: Allmänt Bangård Trafik

Boden - Karungi - Haparanda

Copyright © Stig Lundin 2005