Räktjärv hlp, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1911: 1 anställd, 2 tåg, 16 resande, 1 ton gods och 1 till- o frånk godsvagn.
År 1922: 1 anställd, 2 tåg, 5 avg resande, 2 ton gods och 1 till- o frånk godsvagn.
Räktjärv: Allmänt Bangård Trafik

Boden - Karungi - Haparanda

Copyright © Stig Lundin 2005