Vitvattnet station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1911: 1 anställd, 2 tåg, 28 resande, 4 ton gods och 1 till- o frånk godsvagn.
År 1922: 2 anställda, 3 tåg, 13 avg resande, 9 ton gods och 3 till- o frånk godsvagnar.
Vitvattnet: Allmänt Bangård Trafik

Boden - Karungi - Haparanda

Copyright © Stig Lundin 2005