Holmfors station, sida 2Ekonomiska kartan 1950

Länk till hitta.se
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Holmfors: Sida 1 Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2011