Holmfors station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1922: 2 anställda, 12 tåg, 6 avg resande, 0 ton gods och 2 till- o frånk godsvagnar.
Holmfors: Allmänt Bangård Trafik

Malmbanan

Copyright © Stig Lundin 2005