Gevsjön station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 2 anställda, 11 resande och 10 ton gods.
År 1904: 2 anställda, 14 resande och 10 ton gods.
År 1911: 1 anställd, 5 tåg, 7 resande, 11 ton gods och 3 till- o frånk godsvagnar
Gevsjön: Allmänt Bangård Trafik

Norrländska tvärbanan

Copyright © Stig Lundin 2005