Östersund station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 44 anställda, 351 resande och 81 ton gods.
År 1904: 53 anställda, 502 resande och 122 ton gods.
År 1911: 55 anställda, 14 tåg, 726 resande, 229 ton gods och 118 till- o frånk godsvagnar
Östersund: Allmänt Bangård Trafik

Norrländska tvärbanan

Copyright © Stig Lundin 2005