Boden station, sida 2


Ekonomiska kartan 1948

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Boden: Sida 1 Trafik

Stambanan genom övre Norrlamd

Copyright © Stig Lundin 2011