Boden station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 11 anställda, 97 resande och 17 ton gods.
År 1904: 43 anställda, 261 resande och 85 ton gods.
År 1911: 52 anställda, 33 tåg, 393 resande, 117 ton gods och 221 till- o frånk godsvagnar.
År 1922: 64 anställda, 29 tåg, 199 avg resande, 75 ton gods och 227 till- o frånk godsvagnar.
Boden: Allmänt Bangård Trafik

Stambanan genom övre Norrland

Copyright © Stig Lundin 2005