Torpshammar station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 4 anställda, 56 resande och 39 ton gods.
År 1904: 5 anställda, 84 resande och 44 ton gods.
År 1911: 6 anställda, 9 tåg, 129 resande, 51 ton gods och 14 till- o frånk godsvagnar.
År 1922: 5 anställda, 9 tåg, 56 avg resande, 71 ton gods och 11 till- o frånk godsvagnar.
Torpshammar: Allmänt Bangård Trafik

Norrländska tvärbanan

Copyright © Stig Lundin 2005