AGJ spårriktare

En kortfattad redogörelse för dess inköp - Stig Lundin 2002-06-08

Läs vidare här