2002-06-26
Styrelsen för museiföreningen
Anten-Gräfsnäs Järnväg
Box 300
441 26  Alingsås

 

Spårriktarlånet
De oklarheter angående mina lån som påpekats till styrelsen av både revisorer och några av föreningens bankkontakter har inte vidarebefordrats till mig. Det har inte heller ställts några frågor till mig för att försöka bringa klarhet. Varför har detta inte skett, om det nu föreligger några väsentliga oklarheter?

Spårriktarlånet är väl dokumenterat och uppsagt sedan länge. Personer som Anders Johansson, Lars Johansson och Per-Åke Lampemo, vilka alla hade olika uppdrag i samband med inköpet av spårriktaren, bör kunna bekräfta hur förvärvet av spårriktaren gick till.

Som jag tidigare framhållit har jag inte mottagit någon skuldsedel på spårriktarlånet, men det finns styrelsebeslut på att AGJ köper maskinerna för 620.000 kr. Förvärvet av spårriktaren skedde i augusti 1997 och maskinen hämtades från Hultanäs i september 1997. Lars Johansson, som då var sekreterare i AGJ, krävde att kommande årsmöte skulle godkänna förvärvet av spårriktaren. Det formella övertagandet skedde därför först i april 1998, även om maskinen funnits vid AGJ sedan i september 1997.

Avbetalning på lånet har därefter skett enligt följande (alla fakta presenterade tidigare):
 
Datum Ver.nr Belopp Saldo
Ingående     620 000 kr
19990825 628 -30 000 kr 590 000 kr
19990826 654 -20 000 kr 570 000 kr
19990901 673 -25 000 kr 545 000 kr
19990908 684 -25 000 kr 520 000 kr
20000605 315 -10 000 kr 510 000 kr
20000619 330 -10 000 kr 500 000 kr
20000706 406 -20 000 kr 480 000 kr
20000719 454 -10 000 kr 470 000 kr
20000727 501 -25 000 kr 445 000 kr
20000825 563 -25 000 kr 420 000 kr

Övriga lån
Övriga lån är uppsagda gemensamt med Lennart Nordh och Clas Mörk i november 2001.

Lennart Nordh har varit min representant vid två långivarmöten. Några outredda frågor rörande mina lån återstod, mig veterligt, inte efter dessa möten.

Av AGJ bokslut och tidigare överlämnat material framgår att jag har en fordran på AGJ (förutom spårriktarlånet) på 24.540 kr räknat per 2001-04-30. 20.000 kr är en rest på "vinterlånen" och 4.540 kr är obetalda räntor. Detta framgår av bokföringen.

På sensommaren 1996 var min del av vinterlånen nere på 0 kr.

Ytterligare skulder
Ränta på lånen för år 2001 är ej medräknat. Skall läggas till. Det gäller även ränta för år 2002 fram till 2002-05-01 (därefter utgår dröjsmålsränta).
Jag yrkar krav på ersättning för mina kostnader till kronofogdemyndighet och tingsrätt.
65.000 kr har avsatts för underhåll av godsvagnar.

Material som tillhör AGJ
I brist på ordnade förhållanden och arkivutrymmen har bl a jag och Lennart Nordh förvarat en del papper som tillhör AGJ i uppvärmda lokaler hos oss.

Jag har inte någon tanke på att undanhålla AGJ dessa handlingar, utan jag ser det som mycket positivt om AGJ:s papper äntligen kan förvaras under betryggande former. De papper som fortfarande finns kvar hos mig är äldre, i huvudsak inaktuella handlingar från 1995 och tidigare. Min avsikt är att ta med AGJ-arkivalierna till Anten under sommaren. Det är inte någon större mängd AGJ-papper som fortfarande finns i mitt förvar.

Frågor
Lånen betalas enklast till mitt postgirokonto 13 89 06-3, Stig Lundin. Ev kvarstående frågor om lånen ställs lämpligen direkt till mig via brev eller e-mail. Som jag redan framhållit har jag inte mottagit någon skuldsedel på spårriktarlånet. Skulle det mot förmodan dyka upp en sådan skuldsedel, kan jag intyga att den i så fall är ogiltig sedan jag fått mina pengar.

Med vänlig hälsning
 

Stig Lundin
Syréngatan 12
753 24  Uppsala


Spårriktaren och tingsrätten