Citat från artikel om spårriktaren i Göteborgs-Posten 7/7 2002:

"Bråk om skuld till Anten-Gräfsnäs

En före detta styrelsemedlem kräver att museiföreningen Anten-Gräfsnäs betalar tillbaka en gammal skuld på 420 000 kronor.
Men föreningen dröjer med pengarna. Nu har ärendet hamnat i Alingsås tingsrätt.

Museijärnvägen mellan Anten och Gräfsnäs drivs av en ideell förening. För fem år sedan köpte föreningen en spårriktmaskin som används för att justera de gamla järnvägsspåren. Den begagnade spårriktaren kostade 620 000 kronor - pengar som en före detta styrelseledamot lånade ut.

Men långivaren brydde sig inte om att skriva något skuldebrev.
- Jag tycker det är ofattbart att inte lånet dokumenterades. Men den här medlemmen har varit med sedan starten i mitten av 60-talet och tyckte förmodligen inte att det behövdes, säger Jan Olsson, vice ordförande i Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg.

I mars förra året valde museiföreningen en helt ny styrelse. Att få in nya krafter i föreningen var den viktigaste anledningen till att samtliga ledamöter byttes ut, enligt Jan Olsson. Den nya styrelsen fick i uppdrag att reda ut oklarheterna kring medlemslånen.
- Föreningen hade inte någon perfekt ordning på sina papper. Men när en förening växer så kan den inte längre drivas som "min förening". Det är jätteviktigt att protokollen är utförliga och att allting dokumenteras, säger Jan Olsson.

Medan föreningen anlitade en revisionsfirma för att granska föreningens tidigare bokföring, vände sig den före detta medlemmen till kronofogden. Han krävde att återstoden av skulden, 420 000 kronor plus ränta, skulle betalas.
Nu har ärendet gått vidare till tingsrätten i Alingsås.

Jan Olsson är förvånad.
- Det finns en grupp medlemmar som lånat ut pengar till föreningen som fått för sig att styrelsen inte skulle erkänna skulderna. Men det är helt fel. Problemet är att vi inte kan göra utbetalningar på vilka lösa grunder som helst. Vi måste först få det hela juridiskt belagt och veta vilka återbetalningar som gjorts tidigare, säger Jan Olsson.

Han tror på en lösning i samförstånd. Även om bristen på dokumentation är ett svårlöst dilemma.
- Finns inget skuldebrev, så finns ingen skuld - om man hårdrar det.

Idag är museiföreningen Anten-Gräfsnäs ekonomi god. Sedan 1999 stöds verksamheten ekonomiskt av landstinget i Västra Götaland och Alingsås kommun.
- Så fort vi får reda på den exakta skuldbilden tänker vi ta ett banklån och lösa ut de gamla medlemslånen, säger Jan Olsson."


Märkliga uttalanden