AGJ skrivelse till Kronofogdemyndigheten 6/5 2002

OBS! Detta skrevs 2 månader efter rapporten från Ernst & Young.
Spårriktaren och tingsrätten