AGJ skrivelse till tingsrätten 020714 (inkom 020729)


Fortsättning på AGJ skrivelse 020714