AGJ styrelser 1989-2008

Avser tiden från årsmötet i mars resp år till nästa årsmöte i mars påföljande år. Alltså 1989 betyder 8903--9003 osv.
 
1989
Ordf Lars Johansson, v ordf Bertil Svenson, sekr Anders Johansson, Stig Lundin, Ylva Bokgren, Clas Mörk, Christer Nyqvist, Lennart Branefors o Magnus Johansson.
Suppl Kenth Olsson o Tommy Lager.
7 möten.

1990
Ordf Lars Johansson, v ordf Bertil Svenson, sekr Anders Johansson, Stig Lundin, Clas Mörk, Christer Nyqvist, Lennart Branefors, Magnus Johansson o Tommy Lager.
Suppl Kenth Olsson o Per-Åke Lampemo.
6 möten.

1991
Ordf Lars Johansson, v ordf Bertil Svenson, sekr Anders Johansson, Stig Lundin, Clas Mörk, Lennart Branefors, Magnus Johansson, Tommy Lager o Per-Åke Lampemo.
Suppl Kenth Olsson o Magnus Carlsson.
6 möten.

1992
Ordf Lars Johansson, v ordf Bertil Svenson, sekr Anders Johansson, Stig Lundin, Clas Mörk, Lennart Branefors, Magnus Johansson, Tommy Lager o Per-Åke Lampemo.
Suppl Kenth Olsson o Hans Brage.
4 möten.

1993
Ordf Lars Johansson, v ordf Bertil Svenson, sekr Anders Johansson, Stig Lundin, Clas Mörk, Lennart Branefors, Magnus Johansson, Tommy Lager o Per-Åke Lampemo,
Suppl Kenth Olsson o Hans Brage.
4 möten.

1994
Ordf Lars Johansson, v ordf Bertil Svenson, sekr Anders Johansson, Stig Lundin, Clas Mörk, Lennart Branefors, Magnus Johansson, Tommy Lager o Per-Åke Lampemo.
Suppl Kenth Olsson o Hans Brage.
6 möten.

1995
Ordf Per-Olof Carlsson, v ordf Bertil Svenson, sekr Hans Brage, Stig Lundin, Clas Mörk, Lennart Branefors, Magnus Johansson, Anders Johansson, Tommy Lager o Per-Åke Lampemo.
Suppl Magnus Carlsson o Erik Samuelsson.
9 möten.

1996
Ordf Per-Olof Carlsson, v ordf Bertil Svenson, sekr Lennart Nordh, Stig Lundin, Clas Mörk,  Magnus Johansson, Magnus Carlsson, Erik Samuelsson oThomas Blidér.
Suppl Per-Åke Lampemo o Kenneth Lindgren.
8 möten.

1997
Ordf Per-Olof Carlsson, v ordf Bertil Svenson, sekr Lars Johansson, Stig Lundin, Clas Mörk, Magnus Johansson, Lennart Nordh  o Erik Samuelsson. 
Suppl Magnus Carlsson o Lars-Olof Nilsson.
10 möten.

1998
Ordf Per-Åke Lampemo, v ordf Bertil Svenson, sekr Lennart Nordh, Stig Lundin, Per-Olof Carlsson, Erik Samuelsson, Bengt Nordh, Christer Huss,  Per-Olof Söderpalm.
Suppl Anders Johansson o Erik Lindh.
10 möten.

1999
Ordf Per-Åke Lampemo, v ordf Bertil Svenson, sekr Lennart Nordh, Stig Lundin, Per-Olof Carlsson, Erik Samuelsson, Bengt Nordh, Per-Olof Söderpalm o Jan Olsson.
Suppl Anders Johansson o Erik Lindh.
10 möten.

2000
Ordf Lennart Nordh, v ordf Per-Olof Söderpalm, sekr Lars Johansson (t.o.m 2000-04-09) Sune Göthe (fr.o.m. 2000-04-15), Bertil Svenson, Stig Lundinj, Erik Samuelsson, Bengt Nordh o Jan Olsson.
Suppl Gunnar Larsson.
9 möten.

2001
Ordf Per-Olof Söderpalm, v ordf Patrik Engberg, sekr Jan Olsson, Gunnar Larsson, Yngve Gustavsson (t.o.m 2001-10-24) Marcus Jacobson (fr.o.m 2001-10-24) o Claes Jansson.
Suppl Marcus Jacobson o Gustav Sandin.
11 möten.

2002
Ordf Per-Olof Söderpalm, v ordf Jan Olsson, sekr Claes Jansson, Gunnar Larsson o Marcus Jacobson.
Suppl  Gustav Sandin o Olof Brandelid.
13 möten.

2003
Ordf Per-Olof Söderpalm, v ordf Jan Olsson, sekr Claes Jansson (t.o.m 2003-09-30) Ralph Simonsson (fr.o.m 2003-10-01), Gunnar Larsson, Per-Åke Lampemo o Örjan Edenroth.
Suppl  Gustav Sandin o Ralph Simonsson.
17 möten.

2004
Ordf Per-Olof Söderpalm, v ordf Claes Jansson, sekr Magnus Johansson, Gunnar Larsson, Per-Åke Lampemo o Örjan Edenroth.
Suppl  Björn Thyrelius o Claes Nilsson.
12 möten.

2005
Ordf Per-Olof Söderpalm, v ordf Niklas Jörby, sekr Magnus Johansson (t.o.m 2005-06-11) Lars Johansson (fr.o.m 2005-06-11), Gunnar Larsson t.o.m 2005-06-11), Thomas Blidér, Marcus Jacobsson o Björn Thyrelius.
Suppl  Anders Johansson (t.o.m 2005-06-11) o Raymond Johansson.
9 möten.

2006
Ordf Per-Olof Söderpalm, v ordf Niklas Jörby, sekr Lars Johansson, Thomas Blidér, Marcus Jacobsson o Björn Thyrelius.
Suppl  Olof Brandelid o Alexander Lagerberg.
10 möten.

2007
Ordf Per-Olof Söderpalm, v ordf Niklas Jörby, sekr Lars Johansson, Thomas Blidér, Marcus Jacobsson o Alevander Lagerberg.
Suppl  Olof Brandelid o Andreas Johansson.
9 möten.

2008
Ordf Per-Olof Söderpalm, v ordf Niklas Jörby, sekr Lars Johansson, Thomas Blidér, Marcus Jacobsson o Alevander Lagerberg.
Suppl  Olof Brandelid o Andreas Johansson.


AGJ styrelser 1965-1990 * Avdelningschefer vid AGJ 1971-1990 * Avdelningschefer vid AGJ från 1990