AGJ trafikintäkter 1996-2014
 
Trafiken År 1996 År 1997 År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
År 2010
År 2011
År 2012
År 2013
År 2014
Söndagar 413.173 347.239 363.143 289.801 375.112 319.645 259.886 267.233 289.730 265.504
244.227
262.904
211.045
279.263
318.205
272.962
210.143
330.577
276.688
Tis- o  torsdagar 218.824 179.244 220.702 184.357 224.629 191.025 178.030 183.739 148.481 270.825
151.406
234.694
239.660
251.896
328.672
372.924
378.718
431.614
440.163
Lördagar 0 0 0 0 9.924 73.592 93.801 106.677 80.478 132.857
110.830
143.740
164.780
153.444
189.358
183.916
244.956
203.522
235.607
Skolresor 174.653 168.953 159.096 155.087 134.207 141.363 139.347 154.011 161.507 104.614
85.990
77.391
89.080
54.494
19.245
65.052
58.124
63.409
71.132
Abonnemang 77.820 66.740 56.675 133.230 67.175 47.815 55.500 79.406 43.723 81.950
71.660
35.106
115.667 93.801
38.962
69.639
71.675
109.275
29.981
Rabatter 0 0 -21.530 0 -25 -75 0Summa 884.470 762.176 778.086 762.475 811.022 773.365 726.564 791.066 723.919 855.750
664.113
753.835
820.232
832.898
894.442
964.493
963.616
1.138.397
1.053.571
Fam.bilj pris 145 160 160 160 160 175 175 190 210 210
210
210
210
210
250
250
250
300
300
Resandeutveckl 100 78 80 78 83 72 68 68 57 67
52
59
48
56
57
58
57
57
49
Antal resenärer
24.595
19.200
20.000
19.200
20.400
17.700
16.700
16.700
14.000
16.500
12.800
14.500
11.938
13.811
14.101
14.317
13.914
13.914
ca 12.175
Enkelresor


28.000
28.000
28.000
27.200
24.500

År 1996 hade AGJ ungefär 25.000 resenärer vilka gjorde 45.000 enkelresor. Detta visar att det finns en stor potential. Av siffrorna ovan framgår att det sedan 1996 skett en kraftig nedgång i resandet så att det år 2004 troligen var knappt 15.000 resenärer som gjorde omkring 26.000 enkelresor. En oroväckande utveckling som få tycks inse allvaret i. Leder knappast till "en sund ekonomi" som nuvarande styrelse hävdat.
År 2006 var antalet resenärer i stort sett halverat jämfört med år 1996. År 2007 kördes åter fler dagar under semesterperioden.
År 2008 gav filminspelningar ett betydande tillskott till kassan. Resandeutvecklingen ligger på en låg nivå jämfört med 1996.Kiosk och café intäkter 1996-2014
 
Kiosk o café År 1996 År 1997 År 1998 År 1999 År2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
År 2010
År 2011
År 2012
År 2013
År 2014
Kiosk, brutto 148.133 134.359 154.939 124.427 143.533 110.065 1.270 0 0 0
0
0
0

Café 4.505 20.137 43.678 32.709 82.033 72.171 188.699 200.610 177.199 249.004
192.647
300.997
317.823
296.941
278.015
283.708
121.619
120.466
97.786
Omkostnader -77.315 -77.024 -82.484 -61.231 -126.598 -94.359 -88.100 -162.673 -73.854 -146.978
-104.376
-146.224
-212.475
-143.490
-154.419
-149.151
-87.917
-35.271
-49.050
Netto 75.323 77.472 116.133 95.905 98.968 87.877 101.869 37.937 103.345 102.026
88.271
154.773
105.348
153.451
123.596
134.557
33.702
85.195
48.736

Omkostnaderna för år 2003 var väldigt höga. Ingen har kunnat förklara varför, men en titt i bokföringen borde snabbt ge svar. Kan det vara inköp som redovisats som kostnader istället för lager?Vissa driftskostnader 1996-2014
 
Driftskostnader År 1996 År 1997 År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004
År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
År 2010
År 2011
År 2012
År 2013
År 2014
Trafikavdelningen 8.400 23.035 10.238 19.265 11.322 5.855 24.448 71.357 15.214
18.751
26.466
10.298
12.017
3.786
5.552
9.978
813
11.939
10.213
Banavdelningen 200.035 185.406 204.590 261.447 234.364 45.650 49.173 31.213 195.706
256.776
300.902
70.935
245.366
271.844
476.539
297.439
383.724
320.960
394.644
Fastighetsavdelningen 15.074 119.991 43.596 40.892 90.506 23.148 18.950 59.349 39.451
34.657
31.081
32.854
62.612
97.458
457.874
372.636
379.809
252.941
170.168
Säkerhetsavdelningen
6.113
16.630
11.185
2.367
9.012
5.554
5.575
4.052
6.862
7.611
18.356
Ånglok 13.837 63.452 80.814 118.965 57.151 34.545 26.756 10.641 11.658
24.951
6.336
34.158
68.265
149.224
46.860
44.221
342.890
603.697
180.624
Motorlok 1.752 6.931 9.024 36.533 10.079 14.124 8.323 5.370 4.345
30.359
7.250
3.946
472
0
1.401
11.126
0
98.853
8.656
Motorvagnar 2.050 16.250 10.213 935 17.063 3.200 701 0 1.191
35.880
10.096
39.285
21.701
47.142
67.998
18.445
14.923
1.168
510
Personvagnar 31.977 8.182 23.298 10.061 693 4.953 281 12.932 9.409
5.853
6.152
7.684
8.505
22.541
9.117
11.337
20.473 26.874
19.767
Godsvagnar 14.205 56.757 4.151 52.169 0 0 7.720 1.603 984
1.609
733
0
0
0
0
0
0
0
0
Kol. diesel o oljor 69.653 28.209 24.885 16.951 91.925 92.977 69.868 74.183 269.432
37.537
11.602
14.676
35.062
26.410
30.868
89.324
83.852
79.872
100.880
Ma övrigt 9.305 2.700 7.488 10.750 3.522 0 3.407 1.875 13.099
2.312
2.792
23.980

25.414
0
2.751
0
0
0
Maskinverkstad 65.961 65.217 78.269 87.512 35.091 31.587 45.921 84.435 55.061
63.331
39.435
43.379
50.356
33.501
22.147
25.913
63.899
71.196
77.550
El 88.837 86.798 88.177 101.630 100.524 81.086 131.284 168.396 133.659
140.636
171.227
175.134
214.845
132.452
150.407
141.020
146.341
152.929
141.707
Pellets
32.931
42.120
58.992
45.448
56.634
47.752
46.706
Tele 15.447 16.845 20.957 26.177 21.932 23.754 16.645 17.753 18.368
19.323
16.004
19.009
18.088
16.554
15.452
14.576
8.408
6.221
5.821
Lastbil o traktor 61.441 51.935 77.089 48.445 31.499 20.507 24.347 3.205 7.331
67.853
292
0

26.725
3.818
0
0
0

Renhållning 11.578 6.128 9.046 7.798 11.338 20.019 35.816 25.594 30.155
30.136
16.259
29.692
64.359
14.463
17.087
27.606
22.988
24.697
12.380
Marknadsföring 99.723 114.907 133.802 167.005 138.990 142.573 91.440 148.168 182.679
102.459
110.959
62.134
50.356
25.808
25.904
26.458
18.070
15.390
30.073
Räntekostnader115.692
134.520
105.448
94.126
95.433
107.666
64.893
57.924
86.019
82.722
71.795
48.121

Under åren 2001-2003 har det satsas förhållandevis små resurser på det långsiktiga underhållet av banan, byggnaderna och fordonen.

AGJ intäkter och kostnader 1970-1996
AGJ trafikintäkter 1980-2014 jämfört med KPI

Copyright © Stig Lundin 2003-2015