Stig Lundins hemsida om Anten-Gräfsnäs Järnväg

- en öppen hemsida om AGJ Sedan 1967 är jag medlem i AGJ. Under många år har jag varit styrelsemedlem och under tiden 1/10 1995 - 30/4 2001 kassör. Jag har stort intresse för järnvägshistoria, har medverkat i ett antal järnvägsböcker och skrivit flera historiska artiklar, bl a i AGJs tidning Jernvägsnytt.

AGJ har gjort sig känt som föreningen som från ingenting arbetats upp till en imponerande anläggning, ingalunda färdig men med goda förutsättningar och stor utvecklingspotential. Grunden till denna framgång har varit uppoffrande oavlönat medlemsarbete, skicklighet, välvillig inställning från myndigheter, tur och inte minst möjlighet till medlemslån i vissa kritiska utvecklingsskeden när kapital saknats.

Det var vid AGJ årsmöte 2001 som föreningen fick sin nya styrelse, där många av de personer som varit med och byggt upp AGJ inte längre var önskvärda. Den nye ordföranden hade ställt en sorts ultimatum, men det berättade aldrig valberedningen för årsmötet. De flesta trodde säkert att de valde en ny, neutral styrelse. Verkligheten skulle dock bli något annat.

Många har förskräckta åsett de senaste årens händelser inom AGJ. Den nya regimen har valt konfrontation i stället för dialog och för många har det varit en fasansfull tid, där man skrämt bort ett stort antal av de aktiva medlemmarna.

Medlemstidningen Jernvägsnytt, internbladet Anten-Internen och organiserade möten kan inte längre användas för information och meningsutbyte på ett enkelt och naturligt sätt medlemmarna emellan. Det är styrelsens åsikter som gäller och man vill inte ha några "tyckare" som stör ordningen. Den som har idéer eller förslag har därfor väldigt svårt att nå fram. De flesta naturliga kanaler har stängts och ingen lyssnar.  Därmed är det svårt för föreningsdemokratin att verka. På sikt kommer detta med stor sannolikhet att bli förödande för föreningen.

Min hemsida är ett försök att försvara mig och andra mot orättvisa påståenden och anklagelser. Jag har främst använt material från min tid som styrelsemedlem och annan korrespondens för att försöka belysa hur turerna gått. Med tiden har min hemsida blivit ett media där jag även försöker belysa hur jag ser på olika frågeställningar kring AGJ. Det är således mina personliga funderingar - inte AGJs officiella.

/Stig Lundin


Länk till: Anten - Gräfsnäs Järnväg (AGJ) - förr, nu och i framtiden"  (en öppen grupp om AGJ på facebook).