Innehåll:

Kulturarvet
Vision och mål (1998)
AGJ 1965-2009
AGJ och Stig Lundin
På tapeten - aktuellt
Motioner 2010
Om AGJ på internet
Märkliga uttalanden
Ros och ris
Varningsklockan
AGJ statistik
AGJ styrelser 1989-2008
Bilder från AGJ 40 år
40-årsjubiléet - flipp eller flopp?
Gamla AGJ-protokoll
Gamla AGJ-hemsidor
Andelsägarna
Stig Lundins bildsidor
Stigs historiska hemsida
Länkar
Länkar till facebook-sidor
Om Stig Lundin