Alingsås Tidning 020328

Om AGJ årsmöte

"... När föreningen nyligen höll sitt årsmöte i Anten var uppslutningen större än normalt och styrelseordföranden Per-Olof Söderpalm menar att föreningen nu är inne på rätt spår igen även om mycket arbete återstår innan allt återgår till det normala:
- Vi kände starkt att vi hade årsmötet med oss. Det är trots allt bra tryck i föreningen för närvarande.
Vad är det då som ligger bakom den kaotiska situation som rått?
Främst är det bristfällig bokföring och så kallade medlemslån som ställt till stora problem. En grupp har velat driva verksamheten i de gamla spåren efter eget huvud medan en annan har en mer modern syn på hur en förening med så många medlemmar (cirka 1500), egen bana, byggnader och ekonomiska åttaganden bör styras.
Någon polisanmälan har ej gjorts. Man hoppas kunnat ordna upp det hela med hjälp av en extern revisionsbyrå, Ernst & Young.
Medlemslån
För att finansiera olika projekt har medlemmar lånat ut pengar till föreningen ur egen ficka med följd att skulderna rusat i höjden, När sedan dessa lån skall återbetalas uppstår problem. I vissa fall har skuldebrev saknats.
På skuldkontot finns också inköp av en större industrifastighet i Kvarnabo. Priset var satt till en halv miljon. Nu har säljarna gått med på att låta köpet gå tillbaka.
Skulderna uppgår totalt till cirka 1,6 miljoner kronor. När pengarna för industrifastigheten räknats bort och ytterligare en del skulder reglerats , kommer skulden att ligga strax under en miljon kronor.
- Vi tar ett banklån på hela beloppet för att bringa ordning i det här, berättar Per-Olof Söderpalm.
Bekymmer
I senaste numret av föreningens tidning, Jernvägsnytt, skriver Söderpalm bland annat: "Men det finns också bekymmer. Personalbristen plågade både personalbokare ........"

Om medlemslånen


Märkliga uttalanden