Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 061223
Lars ger här en beskrivning som inte stämmer med hur det verkligen var

"Det är tråkigt Christer att du drar alla ansvariga inom AGJ över en kant. Att ett antal s.k. aktiva lämnade AGJ för ett antal år sedan har väl nog ventilerats på denna sait. Bakgrunden var jag kanske själv delvis orsak till då jag i en motion förslog föreningsstämma att AGJ måste begränsa sin verksamhet till att hantera själva museibanan Anten-Gräfsnäs. Det som låg bredvid detta d.v.s. historiska lastbilar, bussar, ångmaskiner, ångbåtar m.m. skulle lämpligast hanteras i andra föreningar fristående från AGJ. Den diskussionen som följde efter föreningsstämmans beslut att slå in på den linjen resulterade i att ett antal s.k. aktiva lämnade föreningen eftersom man inte ställde upp på de riktlinjer som föreningsstämman satt upp.

En av orsakerna till att diskussionen inom AGJ kom att bli extra uppslitande var kanske att ett antal ”profiler” inom AGJ inte sympatiserade med föreningsstämmans beslut och man hade en annan uppfattning som man livligt torgförde. En uppfattning som man kan ha all sympati för men som inte sammanföll med det demokratiska beslut som föreningsstämman fattat..

Sedan dess har ansvariga inom AGJ arbetat efter dessa riktlinjer. Riktlinjer som tyvärr ibland inneburit att några medlemmar känt sig trampade på tårna, vilket jag är den förste att beklaga, men om man idag tittar i backspegeln så kan vi nog säga att det var ett riktigt beslut som föreningsstämman fattade. Många föreningar har därefter liksom AGJ insett att man måste begränsa sitt samlande och koncentrera detta på till begränsad sfär. Tyvärr tog flera personer de diskussionerna som följde på beslutet personligt och det kom i vissa fall att leda till personliga motsättningar, som egentligen inte har något med föreningen att göra, men som vi tyvärr ännu idag ibland ser sviterna efter.

Jag tycker att det nu snart är dags att lägga allt det här ältandet om vad som var inom AGJ bakom oss och sluta att i tid och otid dra upp det som var för 5.10 eller 15 år sedan. Det är historia. "


Märkliga uttalanden