Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 061223
Trafikupplägg och skattemyndigheten

"När det gäller trafiksäsongen 2006 så insåg ansvariga inom AGJ tidigt att det skulle bli en tuff säsong 2006 dels med anledning av att många aktiva var intresserade av att deltaga i SJs 150-årsjubileum och dels att vi låg efter med utbildningen av lokförare. Det sistnämnda var ett arv och en eftersläpning sedan en lång tid och man skakar inte fram lokförare på ett par månader.

Med dessa fakta till grund så anser jag att det var att ta ansvar mot såväl föreningsmedlemmar som besökare att man redan från början inser sin begränsning och siktar lågt i planeringen istället för att ta ”vattnen över huvudet” och behöva ställa in trafik. Vi har aldrig stuckit under stol med att 2006 skulle bli en sämre säsong än tidigare år. Det ingick i vår kalkyl och det är ju inte så svårt att räkna ut att t.ex. 36 trafikdagar borde ge mindre inkomster än 42 eller 52.

Vi har vid trafikmötet i november öppet redovisat i statistikform alla siffror både från i år och från tidigare år med olika jämförelser. Vi är medvetna om att vi inkomstmässigt gjorde en sämre säsong än tidigare eftersom vi hade mycket färre trafikdagar men glädjande nog kan vi konstatera att folk fortfarande är intresserade av att åka med oss. Det visar siffrorna tydligt.

Vi siktar nu framåt, drar lärdom av vad vi fått fram och ökar på trafiken då vi nu fått ett antal nya lokförare och det klart på vårt trafikmöte uttalades en klar vilja att den nu planerade trafikökningen den skall vi nog gå iland med.

När du talar om att vi under våren 2006 ökade på vår skuldbörda så är det riktigt eftersom vi valde att finansiera reparationen av 24:ans hjulaxlar med hjälp av ett banklån. Med facit i hand så borde den reparationen ha gjorts mycket tidigare. Vi ser den reparationen som en långsiktig investering varför ett banklån är ett lämpligt sätt att finansiera en sådan investering.

Detta på samma sätt som vi för något år sedan lånade för att finansiera ett större kolinköp eftersom vi trodde att lokkol skulle bli en bristvara. Nu hade vi fel eftersom det året efter uppkom möjlighet att köpa bättre kol till samma pris, men som sagt gjort är gjort och vi har nu kol för ett antal år framåt.

När det gäller ekonomin så har AGJ de senaste åren klarat sig utan att behöva utnyttja någon bankkredit eller ta några ”medlemslån” under vinterhalvåret. Något som vi alltid under många år tidigare ofta fick göra.

Så något om det som du kallar ”skattesmäll”. Hösten 2005 fick vi ett besked om att Skatteverket ville ha våra synpunkter på ett förslag från deras sida på at taxera upp föreningen med anledning av att man ansåg att kabelplogningen var en ”inkomst av tjänst”. Vi konsulterade några personer kunniga inom skattebranschen och dessa gav oss det klara beskedet att Skatteverket var ”ute och cyklade” och var helt fel ute. Med anledning av dessa besked blev vi liksom kanske många andra förvånade över Skatteverkets ensiga beslut våren 2006 att upptaxera föreningen. Eftersom vi hade en bra ekonomi så klarade vi denna skatteinbetalning utan att behöva ta några lån eller liknande. Vi får dock skjuta vissa investeringar en tid framåt bl.a. vagnhallsplanerna.

Vi har som bekant gått vidare och överklagat Skatteverkets beslut och ärendet kommer förhoppningsvis inom kort upp i Länsrätten. Ärendet är intressant för det är första gången vi får prövat vad som räknas som ingående i vad en ideell förening kan göra inom ramen för sin ideella järnvägsverksamhet. Vi vet vad gränserna går för idrottsföreningar m.m. men inte inom järnvägssektorn.

Hur det går för AGJ där borde vara av intresse för hela järnvägssverige då detta beslut kommer att sätta ramarna på den ideella järnvägsrörelsens skattefria verksamhet under år framåt. Om vi förlorar i Länsrätten så är risken stor att vi verkligen kommer att få se ”skattesmällar” på många håll i järnvägssverige. "


Märkliga uttalanden