Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 061224
Investeringar och vagnhallar

"Nuvarande styrelse inom AGJ har slagit fast en strategi om hur våra investeringar skall se ut de kommande åren. Denna finns redovisad på vår hemsida, Det s.k. kabelplogningsprojektet gav föreningen en möjlighet att slutföra en hel del halvfärdiga projekt. Vi har medvetet satsat en stor del av pengarna från kabelplogningsprojektet på att färdigställa vår verkstad där travers, elsystem, omklädningsrum och värmesystem har kostat en hel del, men vi bedömer att det är väl investerade medel. Vi har nu en väl fungerande, högmodern verkstad att arbeta i. Man kan torgföra uppfattningen att vi istället skulle ha satsat på att bygga mer vagnhallar men nu valde vi att färdigställa verkstaden samt säkra vår infrastruktur. Rätt eller fel det kan vi ha olika uppfattningar om.

För att finansiera olika projekt kan man självklart välja olika linjer. Vi har under de senaste åren valt att låna pengar samt att arbeta mot sponsorer för att genomföra de projekt som är akuta. Enligt banken har vi god kreditvärdighet. Istället för att hålla på med en byggnation i över 10 år så får vi det klart på några månader och vi kan sätta föremålet eller byggnaden i ”produktion” eller ge våra aktiva en bra miljö att arbeta i. Rätt eller fel kan man alltid diskutera. Det är sedan upp till oss att göra det vi är bra på d.v.s. att köra tåg m.m. så att vi finansierar projektet, men där har ju alla medlemmar ett ansvar att trafiken fungerar och att det kommer inkomster in i föreningens kassa.
.
När det gäller behovet av ytterligare vagnhallar så arbetas det vidare även där men en förutsättning för att kunna bygga dessa är dels att vi vet hur mycket hallar vi behöver och här har den s.k. bevarandeplanen tagits fram för att sätta nivåerna på vårt fordonsinnehav och ge oss ett begrepp om detta. Även förrådshållning kostar som bekant pengar. Vi har även krav på oss från markägaren där vi skall bygga våra hallar att vi måste röja upp på området bland den materiel som står där innan han skriver på några byggnadslovspapper. Slutligen så måste vi även spårupprusta hela området. Vi jobbar på detta och vagnhallarna tillsammans med en utbyggnad av vårt café står nu högt på prioriteringslistan."


Märkliga uttalanden