Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 061224
Bokslutet för 2005 som inte stämmer

"När det gäller den frågeställning rörande bokslutet för föreningen 2005 så är det inte fråga om att några pengar fattas eller liknande utan det är troligen något som uppstått i bokföringsprogrammet i samband med den avskrivningsprocedur som man gör i samband med bokslutet. Jag kan tyvärr inte detaljer kring detta utan vi har redan i samband med årsmötet lämnat över frågan till vår auktoriserade revisor att svara på detta."


Märkliga uttalanden