"Tröttsam" på Järnvägshistoriskt Forum 061228

"Bäste Stig Lundin!
Du tar varje chans att klaga på AGJ och dess styrelse, du bombarderar årsmötena med motioner och du klagar på det ena och det andra. Hur många brukar rösta för dina motioner? Är det så att de avslås/läggs till handlingarna med knapp majoritet eller är det så att det bara är några få som tycker som du?

Men på vilket sätt har ditt agerande de senaste åren medverkat till en bättre stämning i föreningen? På vilket sätt har du försökt att stötta föreningen och dess ledning? - Inte alls, istället har du gjort vad du kunnat för att så split och sprida missnöje.

Om du verkligen hade varit intresserad av siffrorna hade du naturligtvis kontaktat kassören och/eller revisorerna för att få svar på dina frågor. I ett tidigare inlägg fick du frågan om du kontaktat dessa, men du valde att inte svara. Troligen har du inte gjort det, du tycker väl det är roligare att gå ut på nätet med antydningar om att allt inte står rätt till. Kontakt med kassören eller revisorerna hade ju kunnat leda till att du fick en vettig förklaring - men jag tror inte att du vill ha en sådan, det skulle ju kunna ta ifrån dig en anledning till att misstänkliggöra AGJ.

StigLundin, är egentligen inte pudelns kärna denna: Du har i många år kunnat göra i princip som du själv vill vid AGJ och sedan fått detta bekräftat av styrelsen. Men för några år sedan tillträdde en ny styrelse som inte låter dig göra som du själv vill. Detta har gjort dig skitförbannad och din ilska går nu ut över den nya styrelsen. Det handlar inte till någon del om omtanke om föreningen och verksamheten från din sida utan bara om bitterhet och hämndbegär. Det är Stig Lundin mot hela världen.

Kan du svara på frågan ovan om hur stort stöd du brukar ha på årsmötena?

Att sedan ledningen för AGJ kanske har en förmåga att agera och uttrycka sig bryskt och oklokt (bl.a. Brandelid ovan) gör ju inte saken bättre. Det beror nog dessvärre på att de är så innerligt trötta på ditt och ett fåtal andras agerande vilket gör att man är alldeles för känslig för all kritik, även den som inte är illvillig. Men du och ett fåtal runt dig har det största ansvaret för att det blivit så här!

Styrelsen har dock ett stort ansvar och borde kanske lite oftare "vända andra kinden till" även om det kan kännas svårt. Det är bara styrelsen som kan ta initiativ till detta och då måste man nog svälja lite förtret. I denna tråd handlar några inlägg om att man bör byta ordförande i AGJ. Det vore kanske bara en symbolhandling, men kanske en nödvändig sådan. Nuvarande ordföranden blev ju för några år sedan fråntagen sin arbetsledande ställning i sitt civila arbete på grund av samarbetssvårigheter. Ingen rök utan eld.

Men, Stig Lundin, även om man byter ordförande i AGJ kommer inte det att innebära att du kommer att kunna göra som du vill igen, så du kommer väl att fortsätta slåss. Även om väderkvarnen har ett annat namn.

Detta blev kanske i längsta laget, därav pseudonymen...

Tröttsam, av och till medlem i AGJ, anhängare av nuvarande ledningen."


Märkliga uttalanden