Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 070201
Svar på inlägg under rubriken AGJ skrotar slipersbytare!

" Den slipersbytare som vi använder i vårt dagliga arbete vid AGJ led under hösten 2006 av allvarliga krämpor bl.a. var den bom och den klo som används för att dra i och ur sliprarna skadad och utgjorde en arbetsmiljörisk. Även viss hydraulutrustning var sliten. När det nu var dags att ge denna slipersbytare en ordentlig översyn så valde vi att plocka delar från den normalspåriga bytare som vi sedan några år haft stående i vårt förråd. Efter det att vi plockat de delar som vi behövde för reparationen samt andra delar av värde så återstod enbart ett järnskelett. Vi bedömde att detta var av ringa värde för andra föreningar varför detta skrotades. Vi har nu snart en väl fungerande slipersbytare samt vissa reservdelar till denna i vårt förråd. Alla med insikt i denna typ av arbeten hoppas jag förstår att ibland måste man göra prioriteringar och i detta fall valde vi att plocka ihop en väl fungerande slipersbytare av två maskiner. På köpet fick vi även reservdelar för att kunna hålla igång denna enda maskin ytterligare en tid. "

Märkliga uttalanden