Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 070524
Svar på inlägg under rubriken Museijärnvägsföreningar skrotar i Västsverige

"Återigen påstår Du PÅL att AGJ omdömeslöst skrotar vagnar. Visste man inte fakta så skulle man tro att vi skickat en jättemängd med vagnar till "skärselden". Under de senaste åren har vi skrotat 1 (en) vagn av ca 120 st efter att ha plockat den på delar, men däremot har vi avyttrat en hel del vagnar till främst Stig Lundin. Stig har ett brinnande intresse för godsvagnar och gör allt han kan för att bevara dessa fordon för framtiden.

I inlägg efter inlägg så drar du upp det här med att vi skall vara omdömeslösa och skrota vagnar hit och dit. Så är inte alls fallet. Vi är fullt medvetna med vad vi gör och har en vision hur det skall vara när det blir klart.

Vi har hitintills valt att erbjuda vagnar som blir övertaliga till främst Stig Lundin. Det betyder inte att det finns föreningar som är intresserade men vi har hitintills valt att ge Stig första möjlighet att välja.

Den översyn som vi gör idag borde ha gjorts för många år sedan. Då skulle mycket ha varit vunnit och mer kunnat räddas av de föremål som under åren rostat eller ruttnat bort. Jag tycker att vi tar vårt ansvar när vi erbjuder andra att ta hand om för oss övertaliga fordon, istället för att de skall stå på vår uppställningsbangård och rosta och ruttna bort. Nuvarande ledning inom AGJ har insett att vi inte klarar av att bevara alla dessa fordon, inte ens om vi plockar ner en massa i reservdelsform. Vi har lagt en ungefärlig ribba på hur många fordon vi bedömer att vi kan bevara och vilka reservdelar vi behöver till dessa. Resten överlåter vi till andra intresserade att bevara och göra en insats kring.Finns ingen som vill ta hand om en övertalig vagn så finns självklart risken därefter att den skrotas efter reservdelsplockning, men alla har då haft chansen att bevara den och övergå från teoretisk prat till praktisk handling.

I inlägg efter inlägg sägs det att vi inte för någon dialog rörande övertaliga fordon. Inget är mer fel. Jag, Stig och Bengt har i nu snart över ett år fört diskussioner om AGJs övertaliga vagnar. I dagsläget anser jag att vi har en bra dialog "

Märkliga uttalanden