Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 070525
Här förnekar Lars Johansson att man agerar som man gör

PÅL skrev i ett tidigare inlägg bl a följande:


"Bra att nu AGJ gör vad man gör. Att AGJ ger möjlighet att andra kan få ta över fordon/reservdelar. När jag sett interna dokument från AGJ´s ledning är tyvärr tonen en annan än den Du nu beskriver Lars.

Där kan man läsa att vagnar/reservdelar eller annan materiel som inte AGJ har andvändning för ska med största diskretion skrotas. Ett litet antal ledningsfunktionärer kring AGJ får endast veta hur landet ligger o.s.v. Jag misstänker attt så var fallet med den s.k svängelvagnen. Det känns som man säger en sak utåt men har en helt annan agenda internt"

På detta svarade Lars så här:

"Det Du skriver är MYCKET intressant och jag vill gärna ha reda på vad det är för aktuell information som Du har och som inte jag har eller känner igen i denna fråga. För min del är detta viktigt eftersom jag har styrelsen uppdrag att hålla kontakterna och genomföra den avyttring av fordon som nu pågår. Här vill jag att du PÅL lägger alla korten på bordet. Ta därför kontakt med mej så jag får veta vad det är för "interna handlingar" du tagit del av och där det talas om "vagnsskrotningar med största diskretion".

Vi har inget att dölja i vagnsavyttringsfrågan. Däremot vill vi ha detta genomfört så snart som möjligt så vi kan gå vidare med andra viktigare frågor. En sak som Du däremot får vänja dej vid och det är att det är de "aktiva" som nu håller på vid AGJ och som deltager i arbetet som gör bedömningen om vad för andra föremål förutom fordonen som skall bevaras eller inte. Just som det går till i BJs (och kanske i många andra föreningar)och som Morrgan så klart redovisade på AGJ årsmöte."

* Ett ytterst märkligt uttalande av Lars. Om Lars inte själv vill berätta hur man agerar kan vi lägga ut mer information så att AGJs medlemmar ska kunna få bedöma om det är så man vill att  de förtroendevalda ska arbeta inom AGJ.


Märkliga uttalanden